IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem
"Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki"

Gorzów Wielkopolski, 1 grudnia 2020 r.

Konferencja on-line

O konferencji


Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na:

IX Międzynarodową Konferencję Naukową
"SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem
"Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki"

Konferencja odbędzie się on-line 1 grudnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Organizator


Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Cel konferencji


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowców, praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji okołobiznesowych a także samorządowców na temat metod rozwijania współpracy pomiędzy obszarem nauki i biznesu.

Zakres tematyczny


1. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania skutecznego biznesu.
2. Trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
3. Nowoczesne metody i techniki zarządzania.
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
5. E-biznes – tendencje i wyzwania.
6. Współczesne formy finansowania przedsiębiorstw.
7. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości.
8. Wsparcie unijne dla nauki i biznesu.
9. Innowacje a wartość przedsiębiorstw.

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Patronat medialny:


Partnerzy:


Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Berdyansk University of Management and Business
Berdyansk University of Management and Business

The National University of Ostroh
The National University of Ostroh

Uman National University of Horticultur
Uman National University of Horticultur

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Technische Hochschule Wildau
Technische Hochschule Wildau

Eötvös József College, Baja
Eötvös József College, Baja

Patronat honorowy:


prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Patronat medialny:


Partnerzy:


Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Berdyansk University of Management and Business

The National University of Ostroh

Uman National University of Horticultur

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Technische Hochschule Wildau

Eötvös József College, Baja

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Janusz Soboń (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. zw. dr hab. Inż. Józef Frąś (Politechnika Poznańska)
prof. zw. dr hab. inż. Ignacy Chrzanowski (Akademia Morska w Szczecinie)
prof. zw. dr hab. Zenon Głodek (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. Zdzisław Sirojć (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie)
prof. dr Edgar Klose (MITI, Strausberg )
prof. Jurij Karagin (Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie)
prof. Andrzej Cywnar (Uniwersytet Ekonomiczny w Lublinie )
prof. Tatiana Varcholova (UCEU in Skalica, Slovakia)
prof. Ryszard Piasecki (Secretary General CIFE Nicea-Berlin)
prof. nadzw. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr hab. Magdalena Byczkowska (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr hab. Krzysztof Czyrka (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr hab. Anna Majzel (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Marcin Cywiński – Przewodniczący (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Monika Bednarczyk - Wiceprzewodnicząca (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Albin Skwarek - Wiceprzewodniczący (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek - sekretarz (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Ewa Chomać-Pierzecka (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Anna Mierzejewska (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
mgr inż. Marek Kannchen (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Program konferencji

 

Program konferencji zostanie opublikowany wkrótce.

Informacje dla autorów

W zależności od wyników recenzji, nadesłane referaty zostaną opublikowane w monografii WYDAWNICTWA NAUKOWE AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA, któremu zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. przyznano 80 pkt., lub czasopiśmie Globalization, the State and the Individual: international scientific journal.

Warunkiem publikacji jest przygotowanie referatu zgodnie z wymogami edytorskimi oraz uzyskanie pozytywnej recenzji. Wymogi edytorskie znajdują się poniżej.

Wysokość opłat:
Udział w konferencji i publikacja referatu jest bezpłatna. Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne terminy:
Do 31 października 2020 r. - rejestracja za pomocą formularza
Do 15 listopada 2020 r. - przesłanie referatu w wersji PowerPoint na adres: konferencja.swb@gmail.com (dotyczy osób chcących zaprezentować swój artykuł podczas konferencji).
Do 30 listopada 2020 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu pocztą elektroniczną na adres: konferencja.swb@gmail.com

Do pobrania

 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Formularz zgłoszenia

  Rejestracja do 15 października 2020 r.

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Miejsce konferencji:

  Wydział Ekomomiczny,
  Akademii im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Aula im. prof. Stanisława Kirkora
  ul. Chopina 52, bud. 5

  Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.