XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem
"Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki"

Gorzów Wielkopolski, 12 grudnia 2023 r.

O konferencji


Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. mają zaszczyt zaprosić na:

XII Międzynarodową Konferencję Naukową
"SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem
"Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki"

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2023 r. w budynku Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. F. Chopina 52. Dla osób, które w dniu 12.12.2023 roku nie będą mogły przybyć na miejsce konferencji, ZAPEWNIMY MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W TRYBIE ON-LINE (z wykorzystaniem platformy ZOOM).

Serdecznie zapraszamy.

Organizator


Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi
Katedra Zarządzania Finansami

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Cel konferencji


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowców, praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji okołobiznesowych a także samorządowców na temat metod rozwijania współpracy pomiędzy obszarem nauki i biznesu.

Zakres tematyczny


1. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania skutecznego biznesu.
2. Trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
3. Nowoczesne metody i techniki zarządzania.
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
5. E-biznes – tendencje i wyzwania.
6. Finanse współczesnych przedsiębiorstw.
7. System bankowy a współczesny biznes - rola, wsparcie, relacje.
8. System finansowy a współczesne uwarunkowania prawno - ekonomiczne.
9. Wsparcie unijne dla nauki i biznesu.
10. Innowacje a wartość przedsiębiorstw.
11. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw.
12. Kształtowanie wartości przedsiębiorstw a skuteczność biznesowa.
13. Współczesne instrumenty i narzędzia zarządzania procesami logistycznymi

Ważne informacje dla uczestników konferencji on-line

Konferencja dostępna na platformie ZOOM.
Dane logowania w aplikacji ZOOM
ID: 790 6988 4483
Hasło: 5G4Cic
Link do aplikacji - Pobierz ZOOM
Dołącz do konferencji tutaj .

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/ Szczecin

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/ Szczecin

Patronat medialny:


TVP3 oddział Gorzów Wielkopolski
TVP3 o. Gorzów Wielkopolski

Radio Gorzów
Radio Gorzów

Radio Zachód
Radio Zachód

Partnerzy:


Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Zremb Gorzów Wielkopolski
Zremb Gorzów Wielkopolski

Gorzowski Ośrodek Technologiczny
Gorzowski Ośrodek Technologiczny

Alliance Abroad Central Europe
Alliance Abroad Central Europe

The National University of Kiev
The National University of Kiev

Karagunda University
Karagunda University

Mardin Artuklu Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi

Patronat honorowy:


prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
o/ Szczecin

Patronat medialny:


TVP3 o. Gorzów Wielkopolski

Radio Gorzów

Radio Zachód

Partnerzy:


Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Zremb Gorzów Wielkopolski

Gorzowski Ośrodek Technologiczny

Alliance Abroad Central Europe

The National University of Kiev

Karagunda University

Mardin Artuklu Üniversitesi

Rada Naukowa Konferencji

prof. dr hab. Janusz Soboń(Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. dr hab. inż. Józef Frąś (Politechnika Poznańska)
prof. Zdzisław Sirojć (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
prof. dr Edgar Klose (MITI, Strausberg )
prof. Jurij Karagin (Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie)
prof. Andrzej Cwynar (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
prof. Tatiana Varcholova (UCEU in Skalica, Slovakia)
prof. RyszardPiasecki (Secretary General CIFE Nicea-Berlin)
dr hab. Magdalena Byczkowska (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr hab. Anna Majzel (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. NadiiaHrazhevska (Taras ShevchenkoNational University of Kyiv, Ukraine)
prof. RuslanaSelezneva (Taras ShevchenkoNational University of Kyiv, Ukraine)
prof. Antonina Sidorova(Vasyl’ StusDonetskNational University, Ukraine)
prof. Natalia Burkina (Vasyl’ StusDonetskNational University, Ukraine)
prof. Oleg Vlasenko (NationalPirogovMemorialMedical University, Vinnytsya, Ukraine)
prof. Maya Vergolyas (International Academy of Ecology and Medicine, Ukraine)
prof. AndriyVidmish (VinnytsiaNationalAgrarian University, Ukraine)
prof. AjidinovAkmaldin (International HumanitarianTechnological University, Kazakhstan)
prof.MusabekAkilbaev (International HumanitarianTechnological University, Kazakhstan)
prof. Larisa Bozhko (RudnenskiyIndustrial'nyyInstitut, Kazakhstan)
prof. ZhibekHusainova (Academician E.A. Buketov Karaganda State University, Kazakhstan)
prof. JarilkasinovaGaukharJanuzakovna (BukharaStateMedicalInstitutenamedafter Abu Ali ibn Sino, Uzbekistan)
prof. ZafarAminov (Samarkand StateMedicalInstitute, Uzbekistan)
Prof. UZ dr hab. inż. Joanna Zarębska (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
Prof. UZ dr hab. inż. Krzysztof Witkowski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
Prof. UE dr hab. Grzegorz Głód (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice)
prof. AWL dr hab. Bolesław Goranczewski (Akademia Wojsk Lądowych)
PhD Monika Klein (Business School of Innovation, Berlin)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Marcin Cywiński – Przewodniczący (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Małgorzata Chojnacka – sekretarz (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Monika Bednarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Albin Skwarek (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Ewa Chomać-Pierzecka (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Anna Mierzejewska (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Ewelina Gutowska (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr inż. Marek Kannchen (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Program konferencji

Skuteczność w biznesie 2023 - program konferencji

Program konferencji w wersji pdf do pobrania tutaj

Informacje dla autorów

Pozytywnie zrecenzowane referaty zostaną opublikowane w pokonferencyjnej monografii wydawanej przez WYDAWNICTWO NAUKOWE AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA, któremu zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. przyznano 120 pkt. Autor rozdziału, może liczyć na 20 pkt.

Warunkiem publikacji jest przygotowanie referatu zgodnie z wymogami edytorskimi.
W przypadku negatywnych recenzji nie zwracamy uczestnikom opłaty za publikację.
Wymogi edytorskie znajdują się na stronie: www.konferencja-swb.ajp.edu.pl

Wysokość opłat:
350 zł – uczestnictwo z publikacją referatu.
Opłata za udział w konferencji obejmuje publikację referatu w monografii pokonferencyjnej. Opłaty należy wnosić w terminie do 05 listopada 2023 r. na konto: Santander Bank Polska 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000 z dopiskiem „Imię i Nazwisko SWB 2023”.
Dane do faktury: Akademia im. Jakuba z Paradyża,
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
NIP 1040001590

Ważne terminy:
Do 31 października 2023 r. - rejestracja za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej konferencji tutaj
Do 05 listopada 2023 r.– wniesienie opłaty
Do 10 grudnia 2023 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu oraz podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich pocztą elektroniczną na adres: konferencja.swb@gmail.com

Do pobrania

 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Informacje oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Formularz zgłoszenia

  Rejestracja do 31 października 2023 r.

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Miejsce konferencji:

  Wydział Ekomomiczny,
  Akademii im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  budynek Biblioteki Głównej
  ul. Chopina 52

  Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.