Logo
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem

"Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki"

Gorzów Wielkopolski, 11 grudnia 2018 r.

O konferencji


Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na:

VIII Międzynarodową Konferencję Naukową

"SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem
"Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki"

Odbędzie się ona 11 grudnia 2018 roku w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża, ul. Chopina 52 budynek nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim.

Serdecznie zapraszamy.


Organizator


Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji


Cel konferencji


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowców, praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji okołobiznesowych a także samorządowców na temat metod rozwijania współpracy pomiędzy obszarem nauki i biznesu.


Zakres tematyczny


1. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania skutecznego biznesu.
2. Zarządzanie kapitałem ludzkim.
3. Nowoczesne metody i techniki zarządzania.
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
5. Problemy współczesnego rynku pracy.
6. E-biznes – wczoraj, dziś, jutro.
7. Współczesne formy finansowania przedsiębiorstw.
8. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości.

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Patronat medialny:

Radio Gorzów
Radio Gorzów

Partnerzy:


Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Berdyansk University of Management and Business
Berdyansk University of Management and Business

The National University of Ostroh
The National University of Ostroh

Uman National University of Horticultur
Uman National University of Horticultur

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Technische Hochschule Wildau
Technische Hochschule Wildau

Eötvös József College, Baja
Eötvös József College, Baja

Patronat honorowy:


prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Patronat medialny:

Radio Gorzów

Partnerzy:

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Berdyansk University of Management and Business

The National University of Ostroh

Uman National University of Horticultur

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Technische Hochschule Wildau

Eötvös József College, Baja

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Janusz Soboń (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr hab. Krzysztof Czyrka (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. zw. dr hab. Inż. Józef Frąś (Politechnika Poznańska)
prof. zw. dr hab. inż. Ignacy Chrzanowski (Akademia Morska w Szczecinie)
prof. zw. dr hab. Zenon Głodek (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. Zdzisław Sirojć (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie)
prof. dr Edgar Klose (MITI, Strausberg )
prof. Jurij Karagin (Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie)
prof. Andrzej Cywnar (Uniwersytet Ekonomiczny w Lublinie )
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wołowiec (V-ce Burmistrz Krynicy-Zdrój)
prof. Tatiana Varcholova (UCEU in Skalica, Slovakia)
prof. Ryszard Piasecki (Secretary General CIFE Nicea-Berlin)
dr Albin Skwarek (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Monika Bednarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
mgr inż. Marek Kannchen (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Komitet organizacyjny konferencji

dr hab. Krzysztof Czyrka (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Monika Bednarczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
dr Albin Skwarek (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
mgr inż. Marek Kannchen (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Program konferencji

 

Program konferencji zostanie opublikowany wkrótce.

 

Informacje dla autorów

Pozytywnie zrecenzowane referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie: Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, jako rozdziały (4 pkt. za rozdział w monografii w języku polskim; 5 pkt. za rozdział w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim).

Warunkiem publikacji jest przygotowanie referatu zgodnie z wymogami edytorskimi. W przypadku negatywnych recenzji nie zwracamy uczestnikom opłaty za publikację. Wymogi edytorskie znajdują się na stronie: konferencja-swb.ajp.edu.pl

Opłaty należy wnosić w terminie do 15 listopada 2018 r., z dopiskiem „SWB 2018” na konto: Bank Zachodni WBK 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000. Dane do faktury: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 1040001590. Wysokość opłat:
300 zł – uczestnictwo z publikacją referatu. Opłata obejmuje: obiad, poczęstunek w trakcie obrad, uczestnictwo w obradach konferencji oraz planowaną publikację.
150 zł – publikacja bez uczestnictwa w konferencji.
90 zł – uczestnictwo w konferencji bez publikacji.

Ważne terminy:

Do 31 października 2018 r. - rejestracja za pomocą formularza
Do 30 listopada 2018 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu pocztą elektroniczną na adres: konferencja.swb@gmail.com
Do 15 listopada 2018 r. - wniesienie opłaty.

Do pobrania

 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Formularz zgłoszenia


  Rejestracja do 31 października 2018 r.

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Miejsce konferencji:

  Wydział Ekomomiczny,
  Akademii im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Aula im. prof. Stanisława Kirkora
  ul. Chopina 52, bud. 5

  Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.