X Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem
"Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki"

Gorzów Wielkopolski, 14 grudnia 2021 r.

Konferencja hybrydowa

O konferencji


Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić na:

X Międzynarodową Konferencję Naukową
"SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE" pod hasłem
"Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki"

Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2021 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul F. Chopina 52, bud. 5. Dla osób, które ww. terminie nie będą mogły przybyć na miejsce konferencji umożliwimy uczestnictwo on-line.

Serdecznie zapraszamy.

Organizator


Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi
Katedra Zarządzania Finansami

Cel konferencji


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowców, praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji okołobiznesowych a także samorządowców na temat metod rozwijania współpracy pomiędzy obszarem nauki i biznesu.

Zakres tematyczny


1. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania skutecznego biznesu.
2. Trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
3. Nowoczesne metody i techniki zarządzania.
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
5. E-biznes – tendencje i wyzwania.
6. Finanse współczesnych przedsiębiorstw.
7. System bankowy a współczesny biznes - rola, wsparcie, relacje.
8. System finansowy a współczesne uwarunkowania prawno - ekonomiczne.
9. Wsparcie unijne dla nauki i biznesu.
10. Innowacje a wartość przedsiębiorstw.
11. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw.
12. Kształtowanie wartości przedsiębiorstw a skuteczność biznesowa.
13. Współczesne instrumenty i narzędzia zarządzania procesami logistycznymi

Ważne informacje dla uczestników konferencji on-line

Konferencja dostępna na platformie ZOOM.
Dane logowania w aplikacji ZOOM
Hasło: 3GjBXq
Pobierz ZOOM
Dołącz do konferencji tutaj .

Patronat honorowy:


Akademia im. Jakuba z Paradyża

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Partnerzy:


Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Berdyansk University of Management and Business
Berdyansk University of Management and Business

The National University of Ostroh
The National University of Ostroh

Uman National University of Horticultur
Uman National University of Horticultur

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Technische Hochschule Wildau
Technische Hochschule Wildau

Eötvös József College, Baja
Eötvös József College, Baja

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino (Uzbekistan)
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino (Uzbekistan)

Samarkand State Medical Institute (Uzbekistan)
Samarkand State Medical Institute (Uzbekistan)

International Humanitarian Technological University (Kazakhstan )
International Humanitarian Technological University (Kazakhstan)

Rudnenskiy Industrial'nyy Institut (Kazakhstan)
Rudnenskiy Industrial'nyy Institut (Kazakhstan)

Academician E.A. Buketov Karaganda State University (Kazakhstan)
Academician E. A. Buketov Karaganda State University (Kazakhstan)

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine)
Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine)

Ukrainian-American Concordia University (USA, Ukraine)
Ukrainian-American Concordia University (USA, Ukraine)

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya (Ukraine)
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya (Ukraine)

International Academy of Ecology and Medicine (Ukraine)
International Academy of Ecology and Medicine (Ukraine)

Vinnytsia National Agrarian University (Ukraine)
Vinnytsia National Agrarian University (Ukraine)

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Polska Strefa Inwestycji
Polska Strefa Inwestycji

Patronat honorowy:


prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim

Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Partnerzy:


Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Berdyansk University of Management and Business

The National University of Ostroh

Uman National University of Horticultur

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Technische Hochschule Wildau

Eötvös József College, Baja

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino (Uzbekistan)

Samarkand State Medical Institute (Uzbekistan)

International Humanitarian Technological University (Kazakhstan)

Rudnenskiy Industrial'nyy Institut (Kazakhstan)

Academician E. A. Buketov Karaganda State University (Kazakhstan)

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

Vasyl’ Stus Donetsk National University (Ukraine)

Ukrainian-American Concordia University (USA, Ukraine)

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya (Ukraine)

International Academy of Ecology and Medicine (Ukraine)

Vinnytsia National Agrarian University (Ukraine)

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Polska Strefa Inwestycji

Rada Naukowa Konferencji

prof. zw. dr hab. Janusz Soboń (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. zw. dr hab. Zenon Głodek (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. zw. dr hab. Inż. Józef Frąś (Politechnika Poznańska)
prof. zw. dr hab. inż. Ignacy Chrzanowski (Akademia Morska w Szczecinie)
prof. Zdzisław Sirojć (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie)
prof. dr Edgar Klose (MITI, Strausberg )
prof. Jurij Karagin (Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie)
prof. Andrzej Cwynar (Uniwersytet Ekonomiczny w Lublinie )
prof. Tatiana Varcholova (UCEU in Skalica, Slovakia)
prof. Ryszard Piasecki (Secretary General CIFE Nicea-Berlin)
prof. nadzw. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Rossa (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. AJP dr hab. Magdalena Byczkowska (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. AJP dr hab. Krzysztof Czyrka (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
prof. AJP dr hab. Anna Majzel (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
Prof. Dr of Science, Nadiia Hrazhevska (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine )
As. Prof, PhD, Ruslana Selezneva (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Prof. Dr of Science Antonina Sidorova(Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine)
As. Prof, PhD, Natalia Burkina(Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine)
Prof. Dr of Science Oleg Vlasenko (National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine)
Prof. Dr of Science Maya Vergolyas (International Academy of Ecology and Medicine, Ukraine)
As. Prof, PhD Andriy Vidmish (Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine)
Prof PhD Ajidinov Akmaldin (International Humanitarian Technological University, Kazakhstan )
Prof PhD Musabek Akilbaev(International Humanitarian Technological University, Kazakhstan )
Prof Dr of Science Larisa Bozhko (Rudnenskiy Industrial'nyy Institut, Kazakhstan )
As. Prof PhD Zhibek Husainova (Academician E. A. Buketov Karaganda State University, Kazakhstan )
Ph.D., As. Prof Jarilkasinova Gaukhar Januzakovna (Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Uzbekistan)
PhD As. Prof. Zafar Aminov (Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan)

Komitet organizacyjny konferencji

dr Ewa Chomać-Pierzecka – Przewodnicząca (Akademia im. Jakuba z Paradyża))
dr Monika Bednarczyk - Wiceprzewodnicząca (Akademia im. Jakuba z Paradyża))
dr Albin Skwarek - Wiceprzewodniczący (Akademia im. Jakuba z Paradyża))
dr Anna Mierzejewska - sekretarz (Akademia im. Jakuba z Paradyża))
dr Marcin Cywiński (Akademia im. Jakuba z Paradyża))
dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek (Akademia im. Jakuba z Paradyża))
mgr inż. Marek Kannchen (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

Program konferencji

Skuteczność w biznesie 2021 - program konferencji Skuteczność w biznesie 2021 - program konferencji Skuteczność w biznesie 2021 - program konferencji Skuteczność w biznesie 2021 - program konferencji Skuteczność w biznesie 2021 - program konferencji Skuteczność w biznesie 2021 - program konferencji

 

Program konferencji w wersji pdf do pobrania tutaj

Informacje dla autorów

Warunkiem publikacji jest przygotowanie referatu zgodnie z wymogami edytorskimi oraz uzyskanie pozytywnej recenzji. Wymogi edytorskie znajdują się poniżej.
Nadesłane referaty zostaną opublikowane w monografii WYDAWNICTWA NAUKOWEGO AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA, któremu zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. przyznano 80 pkt.

Wysokość opłat:
Udział w konferencji – 350 PLN
Publikacja bez udziału w konferencji – 250 PLN
Termin wnoszenia opłat 05.11.2021 r. Opłaty należy wnosić na konto: Santander Bank Polska 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000 z dopiskiem „Imię i Nazwisko SWB 2021”.
Dane do faktury: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 1040001590

Ważne terminy:
Do 31 października 2021 r. - rejestracja za pomocą formularza
Do 05 listopada 2021 r. - wniesienie opłaty.
Do 10 grudnia 2021 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu oraz podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich pocztą elektroniczną na adres: konferencja.swb@gmail.com

Do pobrania

 • Oświadczenie
 • Wymogi edytorskie
 • Informacje oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Formularz zgłoszenia

  Rejestracja do 31 października 2021 r.

  Dane organizatora:

  Akademia im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Wydział Ekonomiczny
  Fryderyka Chopina 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Miejsce konferencji:

  Wydział Ekomomiczny,
  Akademii im. Jakuba z Paradyża
  w Gorzowie Wielkopolskim
  Aula im. prof. Stanisława Kirkora
  ul. Chopina 52, bud. 5

  Budynek nr 5 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Aula Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.